आबद्ध हुनुहोस

हामी संग तल दिइएका क्षेत्रमा आबद्ध हुन यो फारम भर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं

  • माथि दिइएका कुनै पनि क्षेत्रमा  तपाइलाई, देश फर्केर आफै होस्, वा सामुहिक रुपमा होस्, तथा देश फर्केकाहरुलाई  सहयोग गर्नका लागि होस्, यहाँहरु  आबद्ध रहन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई nepalfarkaun@gmail.com मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं।