• नेपाल फर्कौं महाअभियान

नेपाल फर्कौं महाअभियान

Updated: Mar 10, 2019

तपाईं कार्यरत देशमा तपाईं एकजना नभए पनि केही फरक पर्दैन तर तपाईं नहुँदा नेपाललाई धेरै ठूलो फरक पर्छ।(Click in the picture to read the full story)#goinghome #nepalfarka #reversebraindrain

13 views0 comments

Recent Posts

See All